top of page

Transferne cijene

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih osoba.

 

Interne (kontrolirane) transakcije predmet su nadzora poreznih tijela, a za usklađenost s poreznim propisima oporeziva dobit poreznog obveznika treba biti utvrđena primjenom načela „van dohvata ruke“.

 

Dokumentacija o transfernim cijenama podnosi se Poreznom tijelu, a obveza pripreme dokumentacije o transfernim cijenama obuhvaća porezne obveznike rezidente koji su u poreznom razdoblju obavljali transakcije s nerezidentima, ali i odnose između povezanih osoba rezidenata u slučaju kada jedna od povezanih osoba ima:

  • povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit,

  • pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

 

Naš tim pruža usluge pripreme sveobuhvatne dokumentacije o transfernim cijenama, neovisno o veličini poduzeća. Svu dokumentaciju pripremamo prema lokalnim poreznim propisima i smjernicama OECD-a.

bottom of page