top of page
Tezos X Unsplash_edited.jpg

Procjene vrijednosti

Razumijevanje vrijednosti vaše tvrtke ključno je pitanje kako u poslovnom, tako i u osobnom financijskom planiranju. Vlasnici koji se oslanjaju na intuiciju ili sami procjenjuju vrijednost mogu propustiti potencijalne dobitke prilikom prodaje ili riskiraju preplaćivanje tijekom akvizicije. 

 

Preporučljivo je angažirati stručnog procjenitelja kako biste ocijenili vrijednost vaše tvrtke prije donošenja ikakvih odluka.

 

Mi obavljamo procjene u različite svrhe, uključujući:

 

Financijsko izvještavanje:

 • Procjena poslovanja i vlasničkog kapitala

 • Procjena derivata, uvjetnih obveza i kompleksni financijski instrumenti

 • Procjena imovine u svrhu revizije financijskih izvještaja

 • Analiza postojanosti indikatora na umanjenje imovine

 • Procjene nematerijalne imovine i intelektualnog vlasništva

 • Alokacija kupoprodajne cijene

 • Plaćanja temeljem dionica (ESOP)

 

Donošenje investicijskih odluka (transakcije):

 • Procjena vrijednosti u svrhu kupnje ili prodaje tvrtke

 • Procjena vrijednosti u svrhu spajanja, pripajanja ili odvajanja tvrtke ili dijela tvrtke

 • Mišljenje o pravičnosti naknade (fairness opinion)

 • Klauzule izlaska iz dioničarskog i zajedničkog ulaganja

 • Razvoj strategije i procjene uključujući financijsko modeliranje

 

Porezno izvještavanje:

 • Plaćanja temeljem dionica

 • Planiranje nasljedstva ili sukcesije

 • Procjene za porez na dohodak pravne ili fizičke osobe

 

Druge svrhe:

 • Trgovački sporovi

 • Sudsko vještačenje

 • Međunarodni arbitražni postupci

 • Bračni i nasljedni sporovi

 • Zahtjevi manjinskih udjela, neslaganja i prigovora

 • Sporovi oko kupoprodajne cijene

 • Dioničarski sporovi

bottom of page