top of page
person holding magnifying glass during daytime_edited.jpg

Due diligence

Dubinski snimak u procesu kupnje (buy side)

U okolnostima u kojima je ciljani subjekt već identificiran, pomažemo kupcu ili relevantnoj strani u provođenju sveobuhvatne ili ograničene dubinske analize radi identifikacije ključnih pitanja za transakciju. Nakon toga surađujemo s vama kako bismo usmjerili proces transakcije, osiguravajući da vaši postupci i pregovori uspješno budu zaključeni prema vašem zadovoljstvu.

 

Neki od uobičajenih pitanja kao priprema za dubinsku analizu ciljne tvrtke:

 1. Koje su osnovne zarade iz poslovanja?

 2. Koje su ključne pokretačke snage rasta?

 3. Kako se razvija profitabilnost?

 4. Hoće li projekcije biti ostvarene?

 5. Jesu li povijesna ulaganja (investicije) dovoljna za budućnost?

 6. Je li imovina ispravno vrednovana?

 7. Koje su potrebe obrtnog (radnog) kapitala?

 8. Kakva je kvaliteta povijesnih novčanih tijekova?

 9. Koliki je neto dug i neto radni kapitala na posljednji datum?

 10. Je li uprava dostupna nakon transakcije? Je li potrebna profesionalizacija?

 

Pronađene informacije iz dubinske analize izravno utječu na procjenu poslovanja ciljne tvrtke i formiranje kupoprodajne cijene.

Dubinski snimak u procesu prodaje (sell side)

Kada je tvrtka ili na tržištu za prodaju ili namjerava prodati jedan od svojih odjela, postaje ključno pružiti potencijalnim kupcima detaljan neovisan izvještaj koji potvrđuje njezin financijski položaj.

 

Priprema dubinskog snimka tvrtke prodavatelja pojednostavljuje proces transakcije, skraćuje rokove i zahtjeve kupca, daje kontrolu nad procesom i povećava vrijednost i reputaciju prodavatelja.

 

Koristeći stručnost iskusnih stručnjaka i pristup globalnim saznanjima, naša ponuda dubinske analize prodavatelja pokazuje se vrijednim alatom za učinkovito upravljanje transakcijom, prilagođenom zadovoljenju specifičnih potreba ponuđača.

 

Neka od uobičajenih pitanja kao priprema za dubinsku analizu prodavatelja:

 1. Koje su glavne pokretačke snage rasta i financijske pozicije?

 2. Kvaliteta i održivost povijesnog EBITDA-e? Temeljnih zarada?

 3. Razvoj trenutačnog poslovanja i ukupna realizacija u tekućoj godini?

 4. Koji se probleme mogu pojaviti prilikom odvajanja/ dijeljenja imovine?

 5. Jesu li povijesna ulaganja (investicije) dovoljna za buduće razvoje?

 6. Koje su potrebe obrtnog kapitala?

 7. Kakve su karakteristike novčanog tijeka?

 8. Je li imovina značajno precijenjena ili obveze značajno podcijenjene?

 9. Koje su značajke neto duga i obrtnog kapitala na posljednji datum?

 10. Ključni kupci i dobavljači. Postoji li ovisnost o pojedinima?

 11. Koje su prijetnje i mogućnosti?

 12. Može li se pouzdati u financijske informacije?

 

Svrha dubinskog snimka prodavatelja je odgovoriti na potencijalne upite kupaca na vrijeme, kako bi se ubrzao proces i stvorila vjerodostojnost.

 

Angažiranje profesionalca omogućuje glatki kontinuitet poslovanja ključnog osoblja.

Ostale svrhe

Dubinsko snimanje tvrtke, dijela tvrtke ili određene imovine može se provesti i u bilo koju drugu svrhu, a opseg dubinskog snimanja uskladiti ćemo prema Vašim potrebama. 

bottom of page