top of page
Wind turbine_edited.jpg

Studije isplativosti & Analize troškova i koristi

Studija isplativosti (feasibility study) i analiza troškova i koristi (cost-benefit analysis) čine ključne komponente potrebne za dobivanje sufinanciranja Europske unije i služe kao temelj za odlučivanje vlasti o financiranju projekta.

 

Provođenje studija isplativosti za projekte ima značajnu važnost i služi kao ključni faktor pri odlučivanju o ulaganju u novi projekt. Glavni cilj studije je procijeniti izvedivost uspostave projekta, maksimizirati povrate od dostupnih resursa, ostvariti dobit ili povrat koji nadmašuje uložene troškove i na kraju donijeti konačnu odluku o prihvaćanju ili odbacivanju ideje.

 

Analiza troškova i koristi izdvaja se kao jedan od najčešće korištenih i najučinkovitijih alata za ekonomsku analizu projekta ili ulaganja. U ovoj analizi svi troškovi i koristi povezani s projektom pažljivo se ispituju koristeći propisane metodologije. Ona dopunjuje studiju isplativosti, a zajedno rasvjetljuju razloge za osiguravanje financiranja, čineći temelj za informirano donošenje odluka. Analiza troškova i koristi obuhvaća financijski i ekonomski aspekt. Financijska analiza procjenjuje hoće li novčani tok budućeg projekta generirati značajne prihode. U međuvremenu, ekonomska analiza procjenjuje ekonomsku održivost projekta proračunavanjem dodatnih koristi za društvo koje proizlaze iz njegove provedbe.

bottom of page